Vaccination af hund

Hvornår kan man påbegynde vaccination?

Foruden at beskytte hvalpen mod sygdom vil de maternelle antistoffer også blokere for effekten af en vaccination. Først når hvalpen har et meget lavt indhold i blodet af maternelle antistoffer og dermed er helt modtagelig for smitte, kan man gennem vaccination aktivere hvalpens eget immunsystem. Da det tidspunkt, hvor hvalpen er fri for maternel immunitet, er forskelligt fra sygdom til sygdom og fra hvalp til hvalp, vil dyrlægen under hensyntagen til risikoen for smittepåvirkning fra det miljø, der omgiver hvalpen, fastlægge det bedste tidpsunkt for påbegyndelse af et vaccinationsprogram.

 Vaccinationsprogram

Såfremt man ønsker sin hvalp bedst muligt beskyttet, kan nedenstående vaccinationsprogram følges:

Første vaccination i 12. leveuge.
Anden vaccination i 16. leveuge.
Årlig revaccination.

Såfremt vaccination påbegyndes før 12. leveuge gives yderligere 2 basisvaccinationer ved 12 og 16 uger.

 Kan der alligevel trods vaccination forekommer sygdomsudbrud blandt de vaccinerede hunde?

Ja, det kan der. Det gælder hos mennesker og dyr, at enhver immunitet kan gennembrydes. Dels er der forskel på de enkelte individers evne til at danne antistoffer efter en vaccination, og dels er smittepresset forskelligt afhængig af det omgivende miljø. Endvidere kan individets modstandskraft nedsættes af mange årsager, som f.eks. anden sygdom, ormeangreb og stress. Imidlertid vil et sygdomsudbrud på en vaccineret hund ofte bliver mildere end på en ikke vaccineret hund.

Er der nogen risiko forbundet med vaccination?

Bivirkninger er ydest sjældne, men kan dog forekomme. Hunden kan blive lidt nedstemt, og der kan på injektionsstedet ses mindre hævelser, som normalt forsvinder på få dage. Allergiske reaktioner er ligeledes sjældne såvel ved første som ved senere vaccinationer.